OKAN

OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers 

Wat mag je verwachten?

OKAN (OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers) is er voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die nog niet eerder onderwijs in het Nederlands hebben gevolgd. Over het algemeen gaat het over leerlingen die zich pas recent in Vlaanderen gevestigd hebben.

Je volgt in deze klas een intensief taalbad om je zo snel mogelijk klaar te stomen voor het gewone onderwijs. Hiervoor wordt voor elke leerling een individueel leertraject uitgestippeld.

Om in de OKAN-klas te starten moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent een nieuwkomer, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven;

  • Je bent op 31 december van het schooljaar minstens 12 en nog geen 18 jaar;

  • Je bent maximaal 9 maanden ingeschreven in een Nederlandstalige onderwijsinstelling

  • Je hebt niet het Nederlands als thuis- of moedertaal;

  • Je beheerst onvoldoende de onderwijstaal om de lessen goed te volgen.

Op de eerste drie voorwaarden kunnen afwijkingen toegestaan worden door de school. Denk je dus in aanmerking te komen, informeer dan steeds even bij de school.


Wat wordt er van jou verwacht?

Je bent bereid om de Nederlands taal te leren en je wil inzicht krijgen in de westerse cultuur. Het is immers belangrijk om te weten hoe onze maatschappij werkt, want vele van onze gewoonten zijn wellicht anders dan wat je zelf gewoon bent.

We verwachten ook dat je de lessen regelmatig bijwoont. Enkel dan kan je een attest van regelmatige lesbijwoning krijgen, waarmee je kan doorstromen naar het gewoon onderwijs.


Je toekomstperspectief

Zodra je de basiskennis en –vaardigheden van de Nederlandse taal beheerst, worden voor jou snuffelstages georganiseerd. Dan kan je al eens ervaren hoe het er in het gewone onderwijs aan toe gaat.

De vervolgcoaches bekijken samen met jou wat je interesses zijn en welke studierichting het best bij je past. Op die manier kan je zelf mee bouwen aan je schoolloopbaan.

In Sint-Michiel proberen we OKAN-leerlingen maximaal te integreren en te laten participeren aan het gewone schoolleven. Zo neem je deel aan projecten, studiereizen, examenperiodes…

Zodra je kan doorstromen naar het gewone onderwijs, zal je nog een hele tijd opgevolgd worden door je vervolgcoach. Op die manier heb je steeds een vertrouwenspersoon, ook al zet je je schoolcarrière verder in een andere school.