top of page

Buitengewone samenwerking

In onze school zijn er ook enkele klassen OV4. OV4 staat voor opleidingsvorm 4 en behoort tot het buitengewoon secundair onderwijs. Binnen deze opleidingsvorm bieden wij het programma van het gewone secundair onderwijs aan aan normaal of hoogbegaafde jongeren met autisme (type 9) of jongeren met gedrags- en emotionele problemen (type 3). De leerlingen van OV4 volgen het leerplan van het gewone onderwijs, maar krijgen meer ondersteuning. Dit vertaalt zich onder andere in onderwijs met veel structuur en duidelijkheid, kleine klasgroepen van gemiddeld 8 leerlingen, aandacht voor positieve binding, gespecialiseerde opvoedkundige begeleiding en nauwe samenwerking met ouders, CLB en externe hulpverleners.

We werken inclusief binnen de muren van de school Sint-Michiel Leopoldsburg. We bieden hierbinnen een aanbod dat zich strekt van onderwijs in een aparte OV4-klas tot een gedeeltelijk inclusief traject binnen de klassen van Sint-Michiel. 


In de eerste graad volgen onze leerlingen de lessen in kleine OV4-klassen. Inclusiekansen zijn er op andere vlakken: speeltijden, eetmomenten, middagactiviteit, projecten en uitstappen, ... Vanaf de tweede graad volgen de leerlingen een deel van hun lessenpakket inclusief. Zij sluiten hierbij aan in de grote klas van het reguliere onderwijs en worden extra ondersteund door een co-teacher. Een ander deel van het lessenpakket krijgen zij aangeboden in een kleine OV4-klas.

Ons uitgangspunt is steeds: 'ondersteuning waar wenselijk, inclusie waar mogelijk'

bottom of page