top of page

Wetenschappen-Wiskunde

Wat mag je verwachten?

In de derde graad kan je het wetenschappelijk STEM-traject verderzetten in de richtingen Moderne Talen – Wetenschappen of Wetenschappen - Wiskunde. Binnen de wetenschapsvakken vertrek je van proefondervindelijke waarneming en kom je via interpreteren en redeneren tot algemene regels en wetmatigheden.

In de richting Wetenschappen - Wiskunde wordt het pakket wetenschappen gecombineerd met een sterke wiskundige component.

Wat wordt van je verwacht?

In Wetenschappen - Wiskunde verwachten we dat je erg goed bent voor wiskunde (5u in de tweede graad wordt sterk aanbevolen) en daarnaast heb je een sterke interesse in wetenschappen.

Je toekomstperspectief

Wetenschappen - Wiskunde bereidt uitstekend voor op zowel wetenschappelijke als toegepast-wetenschappelijke richtingen en dit op verschillende niveaus (bachelor en master). De keuzemogelijkheden zijn dan ook erg uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan geneeskunde, biomedische wetenschappen, ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, farmaceutische wetenschappen… maar ook aanverwante hogeschoolopleidingen.

Lesuren

5e

6e

Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Wiskunde

Engels

Frans

Nederlands
Esthetica
Geschiedenis
Godsdienst

Informatica
Lichamelijke Opvoeding
Seminarie

Wetenschappelijk Tekenen

1
2
2
2
6
2
3
4
1
2
2
1
2
1

1

2
1
2
2
6
2
3
4
-
2
2
1
2
2

1

bottom of page