top of page

Wetenschappen-STEM

Wat mag je verwachten?

In deze richting staan de wetenschappen centraal. Je krijgt daarnaast een uitgebreid pakket wiskunde. Een van de belangrijkste doelen is het probleemoplossend denken, zodat je zelf wiskundige en wetenschappelijke problemen leert op te lossen.

In schooljaar 2017 – 2018 vormden we deze richting om tot de richting STEM. We groepeerden de wetenschapsvakken, informatica en wetenschappelijk tekenen tot één vak waarin we vooral projectmatig werken aan wetenschappelijke competentie.

Wat wordt van je verwacht?

Je hebt een duidelijke interesse voor exacte wetenschappen en wiskunde.
Je wil niet alleen de feiten kennen, maar ook de verklaringen.

Je toekomstperspectief

In de derde graad kan je dit wetenschappelijk traject verderzetten in de richtingen Moderne Talen – Wetenschappen of Wetenschappen - Wiskunde. 

Basispakket

Lesuren

8
5
2
2
4
4
1
2
2
2

STEM-project
Wiskunde
Duits
Engels
Frans
Nederlands
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding

 

bottom of page