top of page

Verzorging

Wat mag je verwachten?

Voor wie het sociale traject nog wat praktischer wil, is er de richting Verzorging. Deze richting heeft als doel je voor te bereiden op een taak in de sector van kinder-, thuis- of bejaardenzorg. In de derde graad leer je zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen. Er is veel praktijk op school en er zijn uitgebreide stages, zowel in de woonzorg als in de kinderopvang.

Tijdens de stagelessen krijg je de kans om je kennis en vaardigheden in te zetten in levensechte leersituaties. Je wordt hierin zowel door je stageplaats als door je persoonlijke stagebegeleider ondersteund.

Wat wordt van je verwacht?

Je bent sociaal voelend en wil je met hart en ziel inzetten om kinderen en bejaarden te helpen? Kortom, je gaat graag met mensen om en hebt zin voor verantwoordelijkheid? Dan ben je geknipt voor de richting Verzorging.

Je toekomstperspectief

Na het zesde jaar Verzorging kan je op onze school doorstromen naar het 7de jaar Thuis- en Bejaardenzorg. Ook andere specialisatiejaren, zoals kinderzorg, zijn mogelijk, net als verpleegkunde in HBO5. Je kan ook meteen aan de slag op de arbeidsmarkt. Na het specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige kan je eventueel ook doorstromen naar een professionele bachelor in het hoger onderwijs.

Lesuren

5e

6e

Stages
Verzorging
Frans
Project Algemene Vakken
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Seminarie (expressie)

10
10
2
4
2
2
2

10
10
2
4
2
2
2

bottom of page