top of page

Thuis- & Bejaardenzorg/Zorgkundige

Wat mag je verwachten?

In het 7de jaar Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige specialiseer je je in het zorg bieden aan volwassenen en gezinnen. Je leert functioneren als lid van een team/verpleegkundige equipe. Na dit specialisatiejaar verwerf je een aantal competenties die leiden tot een beroepskwalificatie (Verzorgende) én tot registratie als zorgkundige.

Wat wordt van je verwacht?

Je bent sociaal voelend en wil je met hart en ziel inzetten om kinderen en bejaarden te helpen? Kortom, je gaat graag met mensen om en hebt zin voor verantwoordelijkheid. 

Je toekomstperspectief

Na het specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige kan je eventueel ook doorstromen naar een professionele bachelor in het hoger onderwijs.

Lesuren

14
4
2
4
2
2
2
2

Stages
Thuis- en Bejaardenzorg
Frans
Project Algemene Vakken
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Seminarie (expressie)
Seminarie (koken)

bottom of page