top of page

STEM-Wetenschappen

Wat mag je verwachten?

In het tweede leerjaar A krijg je 25 uur algemene vorming. Naast deze 25 uur algemene vorming heeft elke richting ook 5 lesuren die typisch zijn voor die basisoptie. Wanneer je voor STEM-Wetenschappen kiest, zal je dus 5 uur STEM-Wetenschappen krijgen. Daarnaast willen we elke leerling ook kennis laten maken met een ander studiegebied. Elke leerling kiest dan ook één Talent-pakket buiten het eigen studiegebied.

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Ben je geïnteresseerd in de exacte wetenschappen? Boeit de wereld van technologie en onderzoek jou ook? Ontwerp je graag zelf zaken en denk je graag na over hoe alles in elkaar zit? Dan is STEM-Wetenschappen iets voor jou! Binnen deze optie krijg je voor NRT en wiskunde stevige uitdaging.

Wat wordt van je verwacht?

Je hebt het eerste jaar A vlot doorlopen en je bent bereid je in te zetten. Naast een brede algemene interesse ben je vooral nieuwsgierig naar technische, wetenschappelijke en wiskundige systemen. Je wordt zowel zelfstandig als in groep uitgedaagd om te onderzoeken hoe deze systemen werken en opgebouwd zijn.

Je toekomstperspectief

In ASO bieden we in onze bovenbouw Latijn, Economische Wetenschappen en Natuurwetenschappen aan. In TSO en BSO bieden we richtingen binnen de domeinen Economie & Organisatie en Maatschappij & Welzijn aan. Na het tweede jaar STEM-Wetenschappen kan je een keuze maken uit alle basisopties in het derde leerjaar, met uitzondering van Latijn. De richting Natuurwetenschappen vormt een logisch vervolg op de richting STEM-Wetenschappen. 

Lessen in het keuzepakket

Het keuzegedeelte in STEM-Wetenschappen bestaat uit: 5 uur STEM-Wetenschappen en 2 uur Talent. Als jaartalent kan je hier kiezen uit: Economie, Maatschappij of Talen. 

Basispakket

Lesuren

2
3
4
4
4
2
2
2
2


5

2

Engels
Frans
Nederlands
Natuur, Ruimte en Techniek
Wiskunde
Geschiedenis
Godsdienst
Artistieke Vorming
Lichamelijke Opvoeding

STEM-Wetenschappen

Talent

Keuzepakket

bottom of page