top of page

Sociale & Technische Wetenschappen

Wat mag je verwachten?

Sociale en Technische Wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving. De wetenschappen worden niet enkel theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar praktische toepassingen.

In het vak Integrale Opdrachten leer je zelfstandig onderzoeken en sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen. Verder groei je in presenteren en reflecteren. Je vergaart dus niet alleen kennis, maar moet ook heel wat sociale, technische, creatieve en expressieve vaardigheden onder de knie krijgen.

Wat wordt van je verwacht?

Leerlingen in de richting Sociale en Technische Wetenschappen zijn sociaal voelend en creatief, hebben een brede interesse in mens en maatschappij en hebben aanleg voor wetenschappen.

Je toekomstperspectief

Vanuit Sociale en Technische Wetenschappen kan je in de derde graad natuurlijk doorstromen naar Sociale en Technische Wetenschappen. Taalsterke leerlingen kunnen ook naar de richting Office Management en Communicatie (Secretariaat-Talen), maar moeten dan wel wat Duits bijwerken.

Basispakket

Lesuren

4
3
6
2
3
4
1
3
1
2
2
1

Natuurwetenschappen
Sociale Wetenschappen
Integrale Opdrachten
Engels
Frans
Nederlands
Aardrijkskunde
Wiskunde
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
(Toegepaste) Informatica

bottom of page