top of page

Secretariaat-Talen

Wat mag je verwachten?

In de richting Secretariaat - Talen ligt de klemtoon vooral op het verwerven van een vlotte taalvaardigheid, ook in een bedrijfscontext. Verder is er ruime aandacht voor ICT als hulpmiddel in een bedrijf. Je organiseert (buitenlandse) reizen om je kennis van talen en ICT in de praktijk te gebruiken. In deze richting krijg je ook een beginnerscursus Spaans.

Wat wordt van je verwacht?

Wie voor Secretariaat - Talen kiest, heeft een uitgesproken aanleg en interesse voor talen en moet bereid zijn om regelmatig te studeren. Naast de theorie is er ook ruimte voor praktische toepassingen. 

Je toekomstperspectief

Vanuit Secretariaat - Talen kan je doorstromen naar professionele bachelors in het hoger onderwijs. Veel leerlingen kiezen hier voor Communicatiemanagement, Office Management, Lerarenopleiding en de minder economisch gerichte afstudeerrichtingen binnen bedrijfsmanagement. 

Lesuren

5e

6e

Office Management
Recht
Engels
Frans
Duits
Nederlands
Spaans
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding

5
2
3
4
3
5
1
1
1
2
1
2
2

5
2
3
4
3
4
2
1
1
2
1
2
2

bottom of page