top of page

OKAN

Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers

Wat mag je verwachten?

OKAN is er voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die nog niet eerder onderwijs in het Nederlands hebben gevolgd. Over het algemeen gaat het over leerlingen die zich pas recent in Vlaanderen gevestigd hebben.

Je volgt in deze klas een intensief taalbad om je zo snel mogelijk klaar te stomen voor het gewone onderwijs. Hiervoor wordt voor elke leerling een individueel leertraject uitgestippeld.

Wanneer mag je starten in OKAN?

  • Je bent een nieuwkomer, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven;

  • Je bent op 31 december van het schooljaar minstens 12 en nog geen 18 jaar;

  • Je bent maximaal 9 maanden ingeschreven in een Nederlandstalige onderwijsinstelling

  • Je hebt niet het Nederlands als thuis- of moedertaal;

  • Je beheerst onvoldoende de onderwijstaal om de lessen goed te volgen.

Op de eerste drie voorwaarden kunnen afwijkingen toegestaan worden door de school. Denk je dus in aanmerking te komen, informeer dan steeds even bij de school.

Wat wordt er van jou verwacht?

Je bent bereid om de Nederlandse taal te leren en je wil inzicht krijgen in de westerse cultuur. Het is immers belangrijk om te weten hoe onze maatschappij werkt, want vele van onze gewoonten zijn wellicht anders dan wat je zelf gewoon bent.

We verwachten ook dat je de lessen regelmatig bijwoont. Enkel dan kan je een attest van regelmatige lesbijwoning krijgen, waarmee je kan doorstromen naar het gewoon onderwijs.

Je toekomstperspectief

  • Je volgt Proef- en Oriëntatietijd (enkele weken voltijds les in een studierichting die jou interesseert) in het gewoon onderwijs; 

  • Je neemt deel aan projecten, studiereizen en examens

  • Je gaat samen met je vervolgcoach (begeleidend vertrouwenspersoon) op zoek naar een gepaste studierichting

  • Je zet je schoolcarrière verder in het gewoon onderwijs

bottom of page