top of page

Moderne Talen-Wetenschappen

Wat mag je verwachten?

In de derde graad kan je het wetenschappelijk STEM-traject verderzetten in de richtingen Moderne Talen – Wetenschappen of Wetenschappen - Wiskunde. Binnen de wetenschapsvakken vertrek je van proefondervindelijke waarneming en kom je via interpreteren en redeneren tot algemene regels en wetmatigheden.

In Moderne Talen - Wetenschappen krijg je naast de wetenschappelijke vorming een omvangrijk pakket moderne vreemde talen.

Wat wordt van je verwacht?

Voor Moderne talen - Wetenschappen moet je aanleg en interesse hebben voor talen, maar ben je tegelijk geboeid door wetenschappelijke vakken zoals biologie, aardrijkskunde, chemie en fysica.

Je toekomstperspectief

De richting Moderne Talen - Wetenschappen geeft in het hoger onderwijs kansen zowel in richtingen met klemtonen op talen als in richtingen met klemtonen op wetenschappen, met een beperkte wiskundige component. Enkele voorbeelden zijn:  bedrijfsmanagement, communicatiewetenschappen, toegepaste taalkunde, biomedische laboratoriumtechnologie, verpleegkunde…

Lesuren 5e

Lesuren 6e

Lesuren

5e

6e

Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Wiskunde

Duits

Engels

Frans

Nederlands
Esthetica
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Seminarie

1
2
2
2
4
2
3
4
4
1
2
2
2
1
 

2
1
2
2
4
2
3
4
4
-
2
2
2
2

bottom of page