top of page

Maatschappij & Welzijn 

Wat mag je verwachten?

In het tweede leerjaar A krijg je 25 uur algemene vorming. Naast deze 25 uur algemene vorming heeft elke richting ook 5 lesuren die typisch zijn voor die basisoptie. Wanneer je voor Maatschappij & Welzijn kiest, zal je dus 5 uur Maatschappij & Welzijn krijgen. Daarnaast willen we elke leerling ook kennis laten maken met een ander studiegebied. Elke leerling kiest dan ook één Talent-pakket buiten het eigen studiegebied.

Wil je graag weten hoe je een persoonlijke en gezonde levensstijl kan ontwikkelen met aandacht voor de leefomgeving? Wil je begrijpen waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen in verschillende sociale groepen? Dan zit je in Maatschappij & Welzijn op de juiste plaats! In deze richting bieden we ondersteuning voor Frans en wiskunde.

Wat wordt van je verwacht?

Je bent sociaal aangelegd en je wil dit talent verder ontdekken. Thema’s zoals gedrag,  wonen, hygiëne, voeding… zullen in deze richting aan bod komen. Je gaat zowel zelfstandig als in groep aan de slag om deze thema’s te bestuderen. 

Je toekomstperspectief

In ASO bieden we in onze bovenbouw Latijn, Economische Wetenschappen en Natuurwetenschappen aan. In TSO en BSO bieden we richtingen binnen de domeinen Economie & Organisatie en Maatschappij & Welzijn aan.

 

Na het tweede jaar Maatschappij & Welzijn kan je een keuze maken uit alle richtingen in het derde leerjaar, met uitzondering van Latijn. Richtingen binnen het domein Maatschappij & Welzijn zijn wel sterk aangeraden.

 

Een logisch vervolg is dan ook om een richting binnen het domein Maatschappij & Welzijn verder te zetten. 

Lessen in het keuzepakket

Het keuzegedeelte in Maatschappij & Welzijn bestaat uit: 5 uur Maatschappij & Welzijn en 2 uur Talent. Als jaartalent kan je hier kiezen uit: Economie, STEM of Talen. 

Basispakket

Lesuren

2
3
4
4
4
2
2
2
2


5

2

Engels
Frans
Nederlands
Natuur, Ruimte en Techniek
Wiskunde
Geschiedenis
Godsdienst
Artistieke Vorming
Lichamelijke Opvoeding

Maatschappij & Welzijn

Talent

Keuzepakket

bottom of page