top of page

Latijn-Wiskunde

Wat mag je verwachten?

Vanaf de derde graad ga je vaker zelfstandig Latijnse werken ontdekken, ontleden en beoordelen. Zo leer je stap voor stap de Romeinse taal- en letterkunde, kunst en cultuur, geschiedenis en maatschappij kennen.

De richting Latijn - Wiskunde biedt een brede vorming waarin een evenwicht nagestreefd wordt tussen cultuur, taal en wetenschappen. Klemtonen liggen uiteraard op Latijn en wiskunde.

Wat wordt van je verwacht?

Wie Latijn studeert, is geboeid door taal, zowel door de klassieke literatuur als door de moderne talen. Je beschikt over voldoende inzicht om de ingewikkelde taalstructuren van het Latijn te verwerken. 

Wie kiest voor Latijn–Wiskunde moet ook sterk zijn in wetenschappen en wiskunde (5u in de tweede graad wordt sterk aanbevolen).

Je toekomstperspectief

Later is zowel een professionele als een academische bacheloropleiding mogelijk. 

Vanuit Latijn - Wiskunde kan je zowel naar professionele als academische bacheloropleidingen. Naast de humane richtingen kan je vanuit deze richting ook naar exact-wetenschappelijke richtingen. Denk maar aan geneeskunde, farmaceutische wetenschappen, biomedische wetenschappen, ingenieurswetenschappen, psychologie, rechten, taal- en letterkunde… en aanverwante hogeschoolopleidingen.

Lesuren

5e

6e

Latijn
Engels
Frans
Nederlands
Aardrijkskunde
Biologie

Chemie

Fysica
Wiskunde
Esthetica
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Seminarie

4
2
3

4

1
1
2
1
6
1
2
2

2

1

4
2
3
4
1
1

1

2
6
-
2

2

2

2

bottom of page