top of page

Latijn-Moderne Talen

Wat mag je verwachten?

Vanaf de derde graad ga je vaker zelfstandig Latijnse werken ontdekken, ontleden en beoordelen. Zo leer je stap voor stap de Romeinse taal- en letterkunde, kunst en cultuur, geschiedenis en maatschappij kennen.

De richting Latijn - Moderne Talen brengt een mooie mix tussen het oude en het nieuwe met het pakket Latijn en een ruim aanbod moderne vreemde talen. Gecombineerd met Moderne Talen is er meer aandacht voor de cultuur en literatuur van de verschillende talen.

Wat wordt van je verwacht?

Wie Latijn studeert, is geboeid door taal, zowel door de klassieke literatuur als door de moderne talen. Je beschikt over voldoende inzicht om de ingewikkelde taalstructuren van het Latijn te verwerken. 

Ook voor de derde graad Latijn moet je goed zijn in Latijn en daarnaast ben je erg geïnteresseerd in kunst en cultuur. Bovendien beschik je over een aanleg voor talen. 

Je toekomstperspectief

Later is zowel een professionele als een academische bacheloropleiding mogelijk. Vanuit Latijn – Moderne Talen kan je bijvoorbeeld doorstromen naar communicatiewetenschappen, geschiedenis, psychologie, rechten, taal- en letterkunde …

Lesuren

5e

6e

Latijn

Duits

Engels

Frans

Nederlands

Aardrijkskunde

Natuurwetenschappen

Wiskunde

Esthetica

Geschiedenis

Godsdienst

Lichamelijke Opvoeding

Seminarie

4

2/3

3

4

4

1

2

3/4

1

2

2

2

1

4

2/3

3

4

4

1

2

3/4

-

2

2

2

2

bottom of page