top of page

Latijn

Wat mag je verwachten?

De studierichting Latijn bouwt in de tweede graad voort op de kennis van het Latijn die je in de eerste graad hebt opgedaan. Je breidt je kennis van de Latijnse taal uit, onderzoekt de gelijkenissen en verschillen met de moderne talen en je bestudeert de antieke cultuur. Via Latijnse schrijvers zoals Julius Caesar en Ovidius krijg je een grondig inzicht in de denkwereld van de Romeinen.

Wat wordt van je verwacht?

Wie Latijn studeert, is geboeid door taal, zowel door de klassieke literatuur als door de moderne talen. Je beschikt over voldoende inzicht om de ingewikkelde taalstructuren van het Latijn te verwerken. 

Je toekomstperspectief

Een logisch vervolg voor Latijn in de tweede graad is Latijn-Moderne Talen of Latijn-wiskunde, afhankelijk van je aanleg en interesse. Ook de andere domeinen in ASO zijn mogelijk: Economie of Wetenschappen (steeds gecombineerd met moderne talen of wiskunde).

Lesuren

Basispakket

Lesuren

4
2
2
4/5
4
1
1
1
1
4/5
2
2
1
2

Latijn
Duits
Engels
Frans
Nederlands
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Wiskunde
Geschiedenis
Godsdienst
ICT
Lichamelijke Opvoeding

bottom of page