top of page

Handel

Wat mag je verwachten?

In de richting Handel gaat het er iets praktischer aan toe: we starten een klein bedrijf op om zo alle aspecten van bedrijfsvoering te leren kennen: een marketingstrategie uitwerken, kostprijsberekening uitvoeren, een businessplan opstellen, omgaan met sociale media, de boekhouding bijhouden, … 

Wat wordt van je verwacht?

Wie voor Handel kiest, heeft interesse in hoe bedrijven werken. Verder moet je bereid zijn om regelmatig te studeren. Naast de theorie is er ook ruimte voor praktische toepassingen. Handen uit de mouwen dus!

Je toekomstperspectief

Vanuit Handel kan je doorstromen naar professionele bachelors in het hoger onderwijs.

Mogelijke richtingen zijn: Bedrijfsmanagement, Communicatiemanagement, Office Management, … 

Lesuren

5e

6e

Bedrijfseconomie
Engels
Frans
Duits
Nederlands
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding

9
3
4
2
4
1
1
3
1
2
2

9
3
4
2
4
1
1
3
1
2
2

bottom of page