top of page

Handel

Wat mag je verwachten?

Wil je meer praktisch gericht economisch onderwijs volgen, dan kies je in de tweede graad best voor de studierichting Marketing en Ondernemen. Je krijgt een brede algemene vorming met als belangrijkste pijler de bedrijfseconomie. Hierin bestudeer je uitgebreid de dubbele boekhouding van een KMO. Daarnaast verwerf je een basiswoordenschat van commerciële begrippen. Voor de administratieve toepassingen wordt sterk ingezet op ICT: je werkt intensief met tekstverwerking, rekenbladen, gegevensbanken en presentatiesoftware. Een grondige kennis van talen en wiskunde ondersteunen het geheel.

Wat wordt van je verwacht?

Voor alle richtingen in het traject economie is er een interesse nodig in maatschappelijk-economische problemen en hun oplossingen. De manier waarop je je studies wil benaderen (van theoretisch naar sterk praktisch) zal bepalen welke studierichting (Economie, Marketing & Ondernemen of Office & Retail) het best bij je aansluit.

Je toekomstperspectief

De richting Marketing en Ondernemen kan je in de derde graad blijven volgen. Wie graag talen studeert, kan ook naar Office Management & communicatie. Ook een overstap naar Office: logistiek assistent is mogelijk.

Basispakket

Lesuren

6
1
2
4
4
1
2
4
1
2
3
2
 

Bedrijfseconomie
Duits
Engels
Frans
Nederlands
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Geschiedenis
Godsdienst
Informatica
Lichamelijke Opvoeding

bottom of page