top of page

Grow

Wat mag je verwachten?

 

In de algemene vakken werk je aan basiskennis en basisvaardigheden. Hierbij staat je eigen leef- en belevingswereld centraal.

Een beperkte klasgroep bevordert je persoonlijke begeleiding en je leerproces. Het tempo en de moeilijkheidsgraad zijn hiervoor aangepast aan je persoonlijke situatie.

Tijdens de twee talenturen maak je kennis met twee domeinen: Economie & Organisatie en Maatschappij & Welzijn.

Tijdens de uren verdieping of remediëring Frans en verdieping of remediëring Nederlands worden bepaalde leerstofonderdelen nog eens herhaald (remediëring) of verbreed en verdiept (verdieping).

Wat wordt van je verwacht?

Grow! is er voor leerlingen zonder getuigschrift lager onderwijs. De leerlingen in deze klas hebben vaak een leer- of taalachterstand.

Je toekomstperspectief

Als je het eerste jaar Grow! succesvol beëindigt, kan je opnieuw starten in het eerste leerjaar A, of je kan doorstromen naar 2 Welzijn & Organisatie. Daarna kan je naar een derde jaar in de onderwijsvorm BSO. Binnen onze school bieden we in de Bovenbouw Office & Retail (Kantoor) en Voeding - Verzorging aan.

Basispakket

Lesuren

Keuzepakket

1
2
4
7
1
4
2
3
2
2

 2
1
1

Engels
Frans
Nederlands
Natuur, Ruimte en Techniek
ICT
Wiskunde
Godsdienst
Maatschappelijke Vorming
Artistieke Vorming 
Lichamelijke Opvoeding
Talent
Verdieping / remediëring Frans
Verdieping / remediëring Nederlands

bottom of page