top of page

Economie & Organisatie

Wat mag je verwachten?

 

In het tweede leerjaar A krijg je 25 uur algemene vorming. Naast deze 25 uur algemene vorming heeft elke richting ook 5 lesuren die typisch zijn voor die basisoptie. Wanneer je voor Economie & Organisatie kiest, zal je dus 5 uur Economie & Organisatie krijgen. Daarnaast willen we elke leerling ook kennis laten maken met een ander studiegebied. Elke leerling kiest dan ook één Talent-pakket buiten het eigen studiegebied.

Hoe maken consumenten keuzes? Hoe dragen ze bij aan welvaart en welzijn? Wat is ondernemen en hoe word je een goede ondernemer? Welke invloed heeft de overheid op de economie? Als je graag het antwoord wil zoeken op deze vragen, dan zit je in Economie & Organisatie op de juiste plaats! In deze richting word je uitgedaagd voor Frans en wiskunde. 

Wat wordt van je verwacht?

Je bent geïnteresseerd in economie, je vraagt je af hoe bedrijven hun inkomsten en uitgaven organiseren en je bestudeert graag het gedrag van de consument en de producent. Je bent gedreven en je hebt zin om te zelf te ondernemen.

Je toekomstperspectief

In ASO bieden we in de bovenbouw Latijn, Economische Wetenschappen en Natuurwetenschappen aan. In TSO en BSO bieden we richtingen binnen de domeinen Economie & Organisatie en Maatschappij & Welzijn aan.

 

Na het tweede jaar Economie & Organisatie kan je een keuze maken uit alle richtingen in het derde leerjaar, met uitzondering van Latijn. Richtingen binnen het domein Economie & Organisatie zijn wel sterk aangeraden. Een logisch vervolg is dan ook om een richting binnen het domein Economie & Organisatie verder te zetten. 

Lessen in het keuzepakket

Het keuzegedeelte in Economie & Organisatie bestaat uit: 5 uur Economie & Organisatie en 2 uur Talent. Als jaartalent kan je hier kiezen uit: Maatschappij, STEM of Talen.

Basispakket

Lesuren

2
3
4
4
4
2
2
2
2


5

2

Engels
Frans
Nederlands
Natuur, Ruimte en Techniek
Wiskunde
Geschiedenis
Godsdienst
Artistieke Vorming
Lichamelijke Opvoeding

Economie & Organisatie

Talent

Keuzepakket

bottom of page