top of page

Economie-Moderne Talen

Wat mag je verwachten?

In Economie - Moderne Talen ga je op zoek naar de economische verklaring van actuele maatschappelijke gebeurtenissen en je onderzoekt de rol van de overheid hierin. Daarnaast bestudeer je de verschillende processen binnen een bedrijf: personeelsbeleid, marketing, investeringen en financiering… Dit economisch luik kan je aanvullen met moderne talen of wiskunde.

Wat wordt van je verwacht?

Leerlingen die kiezen voor de richting Economie hebben normaal gezien ook in de tweede graad economie gevolgd. Je hebt belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen en kan helder, logisch en analytisch nadenken. Afhankelijk van je keuze heb je ook aanleg en interesse in moderne vreemde talen of wiskunde.

Je toekomstperspectief

Vanuit Economie - Moderne Talen kan je in het hoger onderwijs naar professionele en academische bachelors zoals handelswetenschappen, bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, office management, lerarenopleiding…

Lesuren

5e

6e

Economie
Duits
Engels
Frans
Nederlands
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Esthetica
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Seminarie

4
2/3
3
4
4
1
2
3/4
1
2
2
2
1

4
2/3
3
4
4
1
2
3/4
-
2
2
2
2

bottom of page