top of page

Economie

Wat mag je verwachten?

In de richting Economie leer je nadenken over economische gebeurtenissen uit de actualiteit. Vanuit concrete voorbeelden krijg je inzicht in de belangrijkste economische principes en in hun onderlinge verbanden. Dit kan gecombineerd worden met een pakket van 4u of 5u wiskunde of Frans.

Wat wordt van je verwacht?

Voor alle richtingen in het traject economie is er een interesse nodig in maatschappelijk-economische problemen en hun oplossingen. De manier waarop je je studies wil benaderen (van theoretisch naar sterk praktisch) zal bepalen welke studierichting (Economie, Marketing & Ondernemen of Office & Retail) het best bij je aansluit.

Je toekomstperspectief

Vanuit de richting Economie kan je in de derde graad naar Economie-Moderne Talen, als je interesse vooral uitgaat naar moderne vreemde talen, of naar de richting Economie – Wiskunde voor de wiskundeknobbels. Ook een overstap naar Marketing & Ondernemen of Office Management & communicatie is mogelijk.

Basispakket

Lesuren

4
2
2
4/5
4
1
1
1
1
4/5
2
2
1
2

Economie
Duits
Engels
Frans
Nederlands
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Wiskunde
Geschiedenis
Godsdienst
ICT
Lichamelijke Opvoeding

bottom of page