Sociale en Technische Wetenschappen

Sociale en Technische Wetenschappen

Wat mag je verwachten?

Sociale en Technische Wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving. De wetenschappen worden niet enkel theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar praktische toepassingen.

In het vak Integrale Opdrachten leer je zelfstandig onderzoeken en sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen. Verder groei je in presenteren en reflecteren. Je vergaart dus niet alleen kennis, maar moet ook heel wat sociale, technische, creatieve en expressieve vaardigheden onder de knie krijgen.

Wat wordt van je verwacht?

Leerlingen in de richting Sociale en Technische Wetenschappen zijn sociaal voelend en creatief, hebben een brede interesse in mens en maatschappij en hebben aanleg voor wetenschappen.

Je toekomstperspectief

Vanuit Sociale en Technische Wetenschappen kan je in de derde graad natuurlijk doorstromen naar Sociale en Technische Wetenschappen. Taalsterke leerlingen kunnen ook naar de richting Office Management en Communicatie (Secretariaat-Talen), maar moeten dan wel wat Duits bijwerken.


Leerjaar 3e
STW
4e
STW

 

     

Natuurwetenschappen

4 4

Sociale wetenschappen

3 3

Integrale opdachten

6 6

Engels

2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1
 Wiskunde 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
(Toegepaste) Informatica 1 1