Verzorging

Verzorging en 7e jaar Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige

Wat mag je verwachten?

Voor wie het sociale traject nog wat praktischer wil, is er de richting Verzorging. Deze richting heeft als doel je voor te bereiden op een taak in de sector van kinder-, thuis- of bejaardenzorg. In de derde graad leer je zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen. Er is veel praktijk op school en er zijn uitgebreide stages, zowel in de woonzorg als in de kinderopvang.

Tijdens de stagelessen krijg je de kans om je kennis en vaardigheden in te zetten in levensechte leersituaties. Je wordt hierin zowel door je stageplaats als door je persoonlijke stagebegeleider ondersteund.

In het 7de jaar Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige specialiseer je je in het zorg bieden aan volwassenen en gezinnen. Je leert functioneren als lid van een team/verpleegkundige equipe. Na dit specialisatiejaar verwerf je een aantal competenties die leiden tot een beroepskwalificatie (Verzorgende) én tot registratie als zorgkundige.

Wat wordt van je verwacht?

Je bent sociaal voelend en wil je met hart en ziel inzetten om kinderen en bejaarden te helpen? Kortom, je gaat graag met mensen om en hebt zin voor verantwoordelijkheid? Dan ben je geknipt voor de richting Verzorging en het daarop volgende 7de jaar Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige.

Je toekomstperspectief

Na het zesde jaar Verzorging kan je op onze school doorstromen naar het 7de jaar Thuis- en Bejaardenzorg. Ook andere specialisatiejaren, zoals kinderzorg, zijn mogelijk, net als verpleegkunde in HBO5. Je kan ook meteen aan de slag op de arbeidsmarkt. Na het specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige kan je eventueel ook doorstromen naar een professionele bachelor in het hoger onderwijs.


Leerjaar 5e 
Verzorging
6e 
Verzorging
7e
Thuis- en bejaardenzorg

 

Stages 10 10 14
Thuis - en bejaardenzorg - - 4
Verzorging 10 10 -
Frans 2 2 2
Project Algemene Vakken 4 4 4
Godsdienst 2 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2
Seminarie (expressie) 2 2 2
Seminarie (koken) - - 2