B-stroom

Eerste leerjaar B


Wat mag je verwachten?

In de algemene vakken werk je aan basiskennis en basisvaardigheden. Hierbij staat je eigen leef- en belevingswereld centraal.

Het vak techniek neemt je mee op ontdekking naar je talenten en interesses door kennis te maken met een breed aanbod aan beroepenvelden. Het woord DOEN staat hierbij centraal. Je wordt uitgedaagd om de handen uit de mouwen te steken.

Een beperkte klasgroep bevordert je persoonlijke begeleiding en je leerproces. Het tempo en de moeilijkheidsgraad zijn hiervoor aangepast aan je persoonlijke situatie. Er wordt permanent geëvalueerd. In de B-stroom worden er dus geen examens afgenomen.

Wel worden er tijdens de examenperiodes projecten georganiseerd waarop je wel geëvalueerd wordt.

Het beroepsvoorbereidend leerjaar bestaat uit basisvorming in combinatie met een kennismaking met twee beroepenvelden: Kantoor en Verzorging-Voeding. Ook hier ligt de nadruk op praktijk.

Wat wordt van je verwacht?

Het eerste jaar B-klas is er voor alle leerlingen met het advies voor het B-leerjaar of zonder getuigschrift lager onderwijs. De leerlingen in deze klas hebben vaak een leer- of taalachterstand.

In het beroepsvoorbereidend leerjaar steek je graag de handen uit de mouwen. Je leert het liefst door zelf te doen en je bent sociaal ingesteld.

Je toekomstperspectief

Als je het eerste leerjaar B succesvol beëindigt, kan je opnieuw starten in het eerste leerjaar A, of je kan doorstromen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar, waar 2 beroepenvelden je steeds specifieker voorbereiden op een beroep. Na het beroepsvoorbereidend leerjaar kan je naar een derde jaar in de onderwijsvorm BSO. Binnen onze school bieden we in de bovenbouw Office en Retail (Kantoor) aan voor de leerlingen die verder willen in het beroepenveld Kantoor. Leerlingen met interesse in Verzorging-Voeding kunnen deze richting ook in de bovenbouw verderzetten. 

Leerjaar B-Klas Kantoor en verzorging - voeding

Eerste leerjaar B

     
 Basisvorming 28u. 17u.
Godsdienst 2 2
Natuurwetenschappen
Maatschappelijke vorming 
 Frans 2 2
Sociale activiteiten 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Nederlands  5 5
Wiskunde 
 Techniek 6  -
ICT - 2
Administratie - 2
Personenzorg - 2
Zorg voor - Leef - en Woonstuaties - 2
Zorg voor Voeding - 4