Marketing en Ondernemen / Office management en Communicatie

Marketing en Ondernemen / Office management en Communicatie

Wat mag je verwachten?

In de richting Marketing en Ondernemen gaat het er iets praktischer aan toe: we starten een klein bedrijf op om zo alle aspecten van bedrijfsvoering te leren kennen: een marketingstrategie uitwerken, kostprijsberekening uitvoeren, een businessplan opstellen, omgaan met sociale media, de boekhouding bijhouden… 

Je kan ook kiezen voor Office Management en communicatie. De klemtoon ligt daar vooral op het verwerven van een vlotte taalvaardigheid, ook in een bedrijfscontext. Verder is er ruime aandacht voor ICT als hulpmiddel in een bedrijf. Je organiseert (buitenlandse) reizen om je kennis van talen en ICT in de praktijk te gebruiken. In deze richting krijg je ook een beginnerscursus Spaans.

Wat wordt van je verwacht?

Wie voor Marketing en Ondernemen kiest, heeft interesse in hoe bedrijven werken. In Office Management en communicatie verwachten we een uitgesproken aanleg en interesse voor talen. In beide richtingen moet je bereid zijn regelmatig te studeren. Naast de theorie is er ook ruimte voor praktische toepassingen. Handen uit de mouwen dus!

Je toekomstperspectief

Vanuit Marketing en Ondernemen en Office Management en communicatie kan je doorstromen naar professionele bachelors in het hoger onderwijs. Mogelijke richtingen na Marketing & ondernemen zijn: bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, office management… 

Vanuit Office Management & communicatie gaan veel leerlingen naar communicatiemanagement, office management, lerarenopleiding en de minder economisch gerichte afstudeerrichtingen binnen bedrijfsmanagement.


Leerjaar 5e
Marketing & Ondernemen (TSO)
6e 
Marketing & Ondernemen (TSO)

 

Bedrijfseconomie 9 9
Engels 3 3
Frans 4 4
Duits 2 2
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
 Wiskunde 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
     
Leerjaar 5e
Office Management & Communicatie (TSO)
6e 
Office Management & Communicatie (TSO)

 

Office Management

5 5

Recht

2 2

Engels

3 3
Frans 4 4
Duits 3 3
Nederlands 5 4
Spaans 1 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
 Wiskunde 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2