Moderne Talen - Wetenschappen / Wetenschappen - Wiskunde

Moderne talen – Wetenschappen  Wetenschappen - Wiskunde

Wat mag je verwachten?

In de derde graad kan je het wetenschappelijk STEM-traject verderzetten in de richtingen Moderne Talen – Wetenschappen of Wetenschappen - Wiskunde. Binnen de wetenschapsvakken vertrek je van proefondervindelijke waarneming en kom je via interpreteren en redeneren tot algemene regels en wetmatigheden.

In Moderne Talen - Wetenschappen krijg je naast de wetenschappelijke vorming een omvangrijk pakket moderne vreemde talen.

In de richting Wetenschappen - Wiskunde wordt het pakket wetenschappen gecombineerd met een sterke wiskundige component.

Wat wordt van je verwacht?

Voor Moderne talen - Wetenschappen moet je aanleg en interesse hebben voor talen, maar ben je tegelijk geboeid door wetenschappelijke vakken zoals biologie, aardrijkskunde, chemie en fysica.

In Wetenschappen - Wiskunde verwachten we dat je erg goed bent voor wiskunde (5u in de tweede graad wordt sterk aanbevolen) en daarnaast heb je een sterke interesse in wetenschappen.

Je toekomstperspectief

De richting Moderne Talen - Wetenschappen geeft in het hoger onderwijs kansen zowel in richtingen met klemtonen op talen als in richtingen met klemtonen op wetenschappen, met een beperkte wiskundige component. Enkele voorbeelden zijn:  bedrijfsmanagement, communicatiewetenschappen, toegepaste taalkunde, biomedische laboratoriumtechnologie, verpleegkunde…

Wetenschappen - Wiskunde bereidt uitstekend voor op zowel wetenschappelijke als toegepast-wetenschappelijke richtingen en dit op verschillende niveaus (bachelor en master). De keuzemogelijkheden zijn dan ook erg uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan geneeskunde, biomedische wetenschappen, ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, farmaceutische wetenschappen… maar ook aanverwante hogeschoolopleidingen.Leerjaar 5e
Moderne talen - Wetenschappen
6e 
Moderne talen - Wetenschappen

 

Aardrijkskunde 1 2
Biologie 2 1
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Wiskunde 4 4
Duits 2 2

Engels

3 3
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Esthetica 1 -
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Seminarie 1 2
     
Leerjaar 5e
Wetenschappen - Wiskunde
6e 
Wetenschappen - Wiskunde

 

Aardrijkskunde 1 2
Biologie 2 1
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Wiskunde 6 6

Engels

2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Esthetica 1 -
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Seminarie 1 2
Wetenschappelijk tekenen 1 1