Latijn - Moderne Talen / Latijn - Wiskunde

Latijn - Moderne Talen

Latijn - Wiskunde

Wat mag je verwachten?

Vanaf de derde graad ga je vaker zelfstandig Latijnse werken ontdekken, ontleden en beoordelen. Zo leer je stap voor stap de Romeinse taal- en letterkunde, kunst en cultuur, geschiedenis en maatschappij kennen.

De richting Latijn - Moderne Talen brengt een mooie mix tussen het oude en het nieuwe met het pakket Latijn en een ruim aanbod moderne vreemde talen. Gecombineerd met Moderne Talen is er meer aandacht voor de cultuur en literatuur van de verschillende talen.

De richting Latijn - Wiskunde biedt een brede vorming waarin een evenwicht nagestreefd wordt tussen cultuur, taal en wetenschappen. Klemtonen liggen uiteraard op Latijn en wiskunde.

Wat wordt van je verwacht?

Wie Latijn studeert, is geboeid door taal, zowel door de klassieke literatuur als door de moderne talen. Je beschikt over voldoende inzicht om de ingewikkelde taalstructuren van het Latijn te verwerken. 

Ook voor de derde graad Latijn moet je goed zijn in Latijn en daarnaast ben je erg geïnteresseerd in kunst en cultuur. Bovendien beschik je over een aanleg voor talen. Wie kiest voor Latijn–Wiskunde moet ook sterk zijn in wetenschappen en wiskunde (5u in de tweede graad wordt sterk aanbevolen).

Je toekomstperspectief

Later is zowel een professionele als een academische bacheloropleiding mogelijk. Vanuit Latijn – Moderne Talen kan je bijvoorbeeld doorstromen naar communicatiewetenschappen, geschiedenis, psychologie, rechten, taal- en letterkunde …

Ook vanuit Latijn - Wiskunde kan je zowel naar professionele als academische bacheloropleidingen. Naast de humane richtingen kan je vanuit deze richting ook naar exact-wetenschappelijke richtingen. Denk maar aan geneeskunde, farmaceutische wetenschappen, biomedische wetenschappen, ingenieurswetenschappen, psychologie, rechten, taal- en letterkunde… en aanverwante hogeschoolopleidingen.Leerjaar 5e
Latijn - Moderne Talen
6e 
Latijn - Moderne Talen

 

     
Latijn  4 4

Duits

3/2 3/2
Engels 3 3
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2  2
Wiskunde 3/4 4/5
Esthetica 1 -
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Seminarie 1 2
     


Leerjaar 5e
Latijn - Wiskunde
6e 
Latijn - Wiskunde

 

     
Latijn  4 4

Engels

2 2
Frans 3 3
Duits - -
Nederlands 4 4
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen -  -
Biologie 1
Chemie  2 1
 Fysica 1 2
Wiskunde 6 6
Esthetica 1 -
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica - -
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Seminarie 1 2