Moderne Vorming

Moderne Vorming en Moderne Wetenschappen-economie

Wat mag je verwachten?

Het keuzegedeelte Moderne Vorming zet in op een brede algemene vorming. Op die manier ontdek je stap voor stap waar je interesses liggen en waar je in uitblinkt. 

Voor Frans en wiskunde krijg je in het eerste jaar een extra lesuur. Zo heb je in vergelijking met Klassieke vorming en STEM meer tijd en ruimte om de leerplan-doelstellingen voor deze vakken te bereiken. Tijdens het lesuur differentiatie in het eerste jaar word je extra ondersteund of uitgedaagd, rekening houdend met je persoonlijke behoeften.

In het tweede jaar Moderne Wetenschappen-economie krijgen de leerlingen ook het vak Socio-economische initiatie (SEI). Hierin maken zij kennis met economie en gedrags- en cultuurwetenschappen.

Wat wordt van je verwacht?

Tijdens de basisschool heb je geen problemen ervaren. Je leert graag en hebt een brede en algemene interesse. Je bent bereid elke dag voor je studies te werken en beschikt over het nodige doorzettingsvermogen.

Je toekomstperspectief

Na het eerste jaar moderne vorming kan je een keuze maken uit alle basisopties in het tweede leerjaar, met uitzondering van Latijn. Uiteraard vormt de basisoptie Moderne Wetenschappen (met economie of met STEM) een uitstekend vervolg.

Lessen in het keuzepakket

Het keuzegedeelte in het eerste jaar Moderne Vorming bestaat uit: 1u Frans, 1u wiskunde, 1u differentiatie, 1u ICT en 1u sociale activiteiten.Leerjaar 1e Moderne vorming 2e Moderne Wetenschappen - economie
     

Engels

- 2
Frans 5 4
Nederlands 4
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen 2
Wiskunde 5 5
Wetenschappelijk werk - 2
Techniek 2 2
Differentiatie 1 -
Geschiedenis 1 2
Godsdienst 2 2
ICT 1 -
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Plastische opvoeding 2 -
Socio - economische initiatie - 3
Sociale activeiten 1 1