Klassieke Vorming

Klassieke Vorming / Latijn

Wat mag je verwachten?

Ga op ontdekkingsreis doorheen de wereld van Oude Grieken en Romeinen. De focus ligt op het Latijn, maar in het eerste jaar Klassieke Vorming leer je ook de basis van het Grieks. Je legt daarbij verbanden met onze moderne tijd en leert de sporen en ideeën die de Romeinen en Grieken nalieten herkennen: Olympische Spelen, democratie, geneeskunde…
Ook op taalkundig vlak ga je op ontdekkingsreis. Wist je dat 80 procent van alle woorden in het Frans, Spaans en Italiaans een Latijnse oorsprong hebben? De Latijnse spraakkunst geeft je meer inzicht in de manier waarop een taal is opgebouwd. Die kennis en vaardigheden kun je ook gebruiken bij het leren van moderne talen.

Wat wordt van je verwacht?

Je hebt brede belangstelling voor taal, geschiedenis, kunst, verhalen…? Dan zal Latijn je zeker niet teleurstellen. Je hebt wel een dosis doorzettingsvermogen nodig om je tanden te zetten in dit ruime aanbod, maar er zal een boeiende wereld voor je opengaan.

Het aanleren van het Latijn vraagt een grote nauwkeurigheid, die ook nuttig is in andere vakken.

Je toekomstperspectief

Na het eerste jaar Klassieke Vorming kan je een keuze maken uit alle basisopties in het tweede leerjaar. Uiteraard vormt de basisoptie Latijn een logisch vervolg.

Lessen in het keuzepakket

Het keuzegedeelte in Klassieke Vorming bestaat uit: 4u Klassieke studiën en 1u ICT.Leerjaar 1e Klassieke vorming 2e Latijn

 

Basisvorming    

Engels

 - 2

Frans

4 4
Latijn 5
Nederlands 4
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen 2
Wiskunde 4 5
Techniek 2 2
Geschiedenis 1 2
Godsdienst 2 2
ICT 1 -
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Plastische opvoeding 2 -
Sociale activiteiten - 1