Woord van de directie

Na enkele drukke weken, belooft het een rustigere week te worden voor onze leerlingen.

Dinsdag mogen zij immers genieten van een vrije dag, terwijl hun leerkrachten aan het werk zijn tijdens de pedagogische studiedag.

Maandagnamiddag zullen we met z’n allen naar de kerk gaan om Sint-Michiel te vieren. De patroonheilige van de school viert op 29 september zijn naamfeest wat wij op een gepaste manier zullen herdenken.

De leerlingen van 6ASO trekken er donderdag wel op uit naar de Doode Bemde bij Leuven. Daar zullen ze voor hun wetenschapsvakken proeven uitvoeren. Op die manier zullen ze aan onderzoekend leren doen.

Vrijdagavond wordt dan weer een kennisavond. De Galactico-quiz wordt door enkele enthousiaste leerkrachten georganiseerd om het goede doel te sponsoren. Onze leerlingen nemen het tegen elkaar en tegen heel wat ploegen van buiten Sint-Michiel op.

Ik herinner u graag nog eens aan de infosessie Smartschool die we op donderdagavond organiseren. Voor meer info kan u terecht bij bovenbouw@sintmichiel.be.


Tim Theunis, pedagogisch directeur