Woord van de directie

Laat mij dit nieuwe jaar starten met gelukwensen voor iedereen. Dat het een geweldig jaar mag worden! 

Januari belooft weer een drukke maand te worden. Zeker onze laatstejaarsstudenten zullen de volgende weken druk in de weer zijn. Chrysostomos komt er immers aan. Activiteiten voor deze dag moeten georganiseerd worden, er zal nog gerepeteerd worden voor de show, de receptie en speech worden voorbereid…

Niet enkel onze laatstejaars zullen in de maand januari sterker naar elkaar toe groeien. Ook voor enkele groepen van onze vijfdes en vierdes staan er klas- of vormingsdagen op het programma. Op die manier bezorgen we hen een leuke dag en krijgen ze er een nog betere klassfeer bovenop.Tim Theunis, pedagogisch directeur