Woord van de directie

Het schooljaar is intussen een maand ver. Leerlingen en personeel beginnen de vreemde maatregelen stilaan gewoon te worden. We zullen deze blijven hanteren zolang dat nodig is.

Aangezien we onmogelijk kunnen communiceren over elke leerling die ziek thuis is, zullen we u enkel contacteren zodra er actie vereist is. Dit gebeurt in samenwerking met het CLB. Zij zullen bepalen welke acties nodig zijn en zullen u en ons hierin begeleiden.

Indien er in een klas een leerling positief test op Covid-19, zal de hele klas naar alle waarschijnlijkheid in quarantaine geplaatst worden. Het CLB neemt deze beslissing en doet ook de contact tracing achteraf. Tijdens de quarantaine zullen we zo goed als mogelijk leerstof aanbieden. Dat kan in de vorm van digitale lessen, taken, oefeningen...

We willen ook graag de ouders op hun verantwoordelijkheid wijzen om hun kinderen niet naar school te sturen als ze ziek zijn of om hen op school te komen halen wanneer de school belt dat ze ziek zijn.

Voorts zullen wij onze leerlingen zoals steeds zo goed mogelijk begeleiden in hun studieloopbaan en zorg dragen voor hun welbevinden op school. Zo zullen we eind oktober weer leerlingencontacten organiseren waarbij we tijd vrij maken om met elke leerling individueel in gesprek te gaan. Verder starten we in het zesde jaar deze maand ook de infosessies op voor de studiekeuze hoger onderwijs.

Tim Theunis, pedagogisch directeur