Woord van de directie

De lockdown zal ook deze maand nog sterk domineren. Het afstandsonderwijs loopt, leerlingen krijgen nieuwe leerstof door digitale lessen of opdrachten. De laptops op school werden verdeeld over leerlingen die hier nood aan hebben. 

We brengen ook alles in gereedheid om op 15 mei veilig te kunnen starten met contactonderwijs. We hopen onze zesdes dan voor het eerst sinds 13 maart terug te mogen ontvangen op school. Eén dag in de week zullen ze terug naar school kunnen komen. De overige dagen blijven we, zoals ook voor de andere leerjaren, via afstandsonderwijs werken.

We beseffen dat deze maand een belangrijke maand is in functie van de schoolkeuze. Indien u vragen heeft over de werking van onze school of informatie wil over bepaalde studierichtingen, kan u ons steeds contacteren via het onderstaand nummer. We leggen momenteel ook de laatste hand aan een interactieve presentatie over onze studierichtingen, onze visie en onze activiteiten en uitstappen. Meer info volgt zo snel mogelijk!

De campus van de middenschool blijft open en kan je bereiken via het nummer 011 34 14 03


Tim Theunis, pedagogisch directeur