Sint-Michiel geeft er een lap(t)op!

Vanaf schooljaar 2018 - 2019 starten we in het derde en vierde jaar met ons laptopproject. Alle leerlingen van 3 en 4 ASO, BSO en TSO zullen regelmatig met de laptop aan de slag gaan tijdens de lessen. Zij kunnen ervoor kiezen hun eigen toestel mee te brengen of ze kunnen er een huurkopen via een externe partner. In dat geval krijgen ze ook technische ondersteuning op school. 

Klaar voor de 21e eeuw

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. We vinden het daarom belangrijk onze leerlingen voor te bereiden op het gebruik van computers in hoger onderwijs, op de werkvloer en thuis. Laptops verstandig inzetten in de klas kan ook helpen om een aantal 21e-eeuwse vaardigheden te bereiken: ICT-vaardigheden, mediawijsheid, informatie-vaardigheden, samenwerken, communiceren, creatief, kritisch en probleemoplossend denken…

Verandering van spijs doet eten

De leerlingen zullen meer gemotiveerd zijn door de laptops. Het geeft de leerkrachten namelijk de mogelijkheid om nog meer te variëren in werkvormen, om te differentiëren, om leerlingen te laten samenwerken, om iedereen, ook stillere leerlingen, te betrekken bij de les. 

Schermzombies?

Zullen onze leerlingen dan de hele dag naar een scherm zitten staren? Neen, want niet elke les of elke activiteit leent zich tot het gebruik van ICT. We gaan voor digitaal wanneer het zinvol is, en anders grijpen we terug naar pen en papier.

Kosten verschuiven

De kostprijs van de laptop proberen we zo veel mogelijk te compenseren door te besparen op drukwerk en het aantal dure cursussen te verminderen. Verder moeten een aantal leerlingen niet meer investeren in een grafisch rekentoestel.

Na volgend schooljaar laten we steeds de nieuwe leerlingen van het derde jaar een laptop kopen. Op die manier kunnen na drie schooljaren al onze leerlingen met een laptop aan de slag. 21e eeuw… hier zijn we!