Schoolreglement

Schoolreglement 2018-2019


Middenschool en Bovenbouw Sint-Michiel


Er is één schoolreglement voor Middenschool en Bovenbouw. Op die manier wensen wij enerzijds verder te bouwen aan onze pedagogische eenheid en anderzijds de visies en lijnen in begeleiding en ondersteuning van leerlingen steeds verder op elkaar af te stemmen.