OV4

Secundaire scholen Sint-Ferdinand OV4 en Sint-Michiel: een buitengewone samenwerking

 
In onze school zijn er ook enkele klassen buitengewoon onderwijs OV4. OV4 staat voor opleidingsvorm 4: dit is buitengewoon secundair onderwijs voor normaal of hoogbegaafde jongeren met autisme (type 9) of jongeren met gedrags- en emotionele problemen (type 3). De leerlingen van OV4 volgen het leerplan van het gewoon onderwijs, maar krijgen meer ondersteuning. Dit vertaalt zich onder andere in onderwijs met veel structuur en duidelijkheid, kleine klasgroepen van gemiddeld 8 leerlingen, aandacht voor positieve binding, gespecialiseerde opvoedkundige begeleiding en nauwe samenwerking met ouders, CLB en externe hulpverleners.

Het aanbod binnen Sint-Michiel Leopoldsburg is te situeren op een continuüm van gedeeltelijke inclusie in combinatie met les in de aparte OV4-klas naar les in een aparte OV4-klas binnen de muren van Sint-Michiel. Voor de leerling met specifieke onderwijsbehoeften die dit aankan, kiezen we na verloop van tijd voor totale inclusie, met eventueel extra ondersteuning vanuit het team OV4 of vanuit het ondersteuningsteam West-Limburg. Voor leerlingen die meer nood hebben aan de extra omkadering binnen het buitengewoon onderwijs, richten we een aparte OV4-klas op binnen de school. Leerlingen volgen deeltijds of voltijds de lessen in deze OV4-klas. Afhankelijk van de noden, volgen ze het specifieke gedeelte van hun opleiding ofwel in de OV4-klas, ofwel inclusief in een klas van Sint-Michiel (al dan niet met een co-teacher van OV4). Leidraad is dat we daar waar nodig aanpassingen doorvoeren voor de leerling, maar niet meer aanpassen dan wat nodig is om optimaal te kunnen leren en ontwikkelen.

 De volgende studierichtingen worden momenteel aangeboden binnen OV4 Leopoldsburg:

- 1e leerjaar A

- 2e leerjaar A Moderne Wetenschappen

- 2e graad Wetenschappen / STEM (ASO)
 

De opleidingsvorm 4 is een organisatie van de secundaire scholen Sint-Ferdinand. Bezoek hier hun website.