Schoolbestuur

 

Broeders van Liefde

 

Het Provincialaat der Broeders van Liefde heeft een vijftiental scholen voor gewoon secundair onderwijs, samen goed voor meer dan 7.100 leerlingen en circa 1.100 personeelsleden. Deze scholen liggen verspreid over de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Het onderwijsaanbod bestrijkt zowat de belangrijkste onderwijsdomeinen uit het Algemeen Secundair Onderwijs (A.S.O.), het Technisch Secundair Onderwijs (T.S.O.) en het Beroeps Secundair Onderwijs (B.S.O.).

De pedagogische principes van ons onderwijs vinden hun fundament in "de pedagogie van de Caritas" het eigen opvoedingsproject van de congregatie.


Al de onderwijsinstellingen van de Broeders van Liefde worden vanuit de centrale v.z.w. "Provincialaat der Broeders van Liefde" bestuurd. De directeur is als plaatselijke vertegenwoordiger procuratiehouder van het Schoolbestuur. In de diverse advies- en overlegorganen van de school en de scholengemeenschap wordt het Schoolbestuur in de regel vertegenwoordigd door Luk De Staercke, hoofdbegeleider voor het gewoon secundair onderwijs, die tegelijk gemachtigd is om als mandaathouder voor het Schoolbestuur op te treden.

Meer informatie vind je hier.


Eigen pedagogische begeleidingsdienst

 

Voor de pedagogische ondersteuning van scholen, directies, leerkrachten en andere personeelsleden is een eigen begeleidingsdienst uitgebouwd. Het schoolbestuur, de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde, wenst onderwijs en opvoeding te verstrekken vanuit zijn eigen opvoedingsproject, gefundeerd op de be-geest-ering (het charisma, de innerlijke bewogenheid) en de uit-drukking ervan (de spiritualiteit, de levensstijl) van haar stichter, kanunnik Petrus-Jozef Triest.In zijn spoor willen Broeders van Liefde en hun vele medewerkers en medewerksters 'In Liefde bewogen' onderwijs én opvoeding geven, jonge mensen inspireren, motiveren, oproepen en begeleiden. Dat is onze 'pedagogie van de caritas'.

Het schoolbestuur biedt hiervoor ondersteuning op religieus, pastoraal, pedagogisch, administratief, juridisch, financieel, materieel, logistiek en technisch vlak.

Meer informatie vind je hier.

 

Opvoedingsproject

Hoop, geloof en liefde: het zijn onze kernwoorden. Benieuwd hoe die in onze scholen voelbaar zijn?  Check hier even ons opvoedingsprojectvoor jouw zoon of dochter. 

Of bekijk hier de getuigenissen van enkele leerkrachten die werkzaam zijn in scholen van de Broeders van Liefde