Schoolbestuur

 

Broeders van Liefde

 

Het Provincialaat der Broeders van Liefde heeft een vijftiental scholen voor gewoon secundair onderwijs, samen goed voor meer dan 7.100 leerlingen en circa 1.100 personeelsleden. Deze scholen liggen verspreid over de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Het onderwijsaanbod bestrijkt zowat de belangrijkste onderwijsdomeinen uit het Algemeen Secundair Onderwijs (A.S.O.), het Technisch Secundair Onderwijs (T.S.O.) en het Beroeps Secundair Onderwijs (B.S.O.).

De pedagogische principes van ons onderwijs vinden hun fundament in "de pedagogie van de Caritas" het eigen opvoedingsproject van de congregatie.


Al de onderwijsinstellingen van de Broeders van Liefde worden vanuit de centrale v.z.w. "Provincialaat der Broeders van Liefde" bestuurd. De directeur is als plaatselijke vertegenwoordiger procuratiehouder van het Schoolbestuur. In de diverse advies- en overlegorganen van de school en de scholengemeenschap wordt het Schoolbestuur in de regel vertegenwoordigd door Luk De Staercke, hoofdbegeleider voor het gewoon secundair onderwijs, die tegelijk gemachtigd is om als mandaathouder voor het Schoolbestuur op te treden.

Meer informatie vind je hier.


Eigen pedagogische begeleidingsdienst

 

Voor de pedagogische ondersteuning van scholen, directies, leerkrachten en andere personeelsleden is een eigen begeleidingsdienst uitgebouwd. Het schoolbestuur, de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde, wenst onderwijs en opvoeding te verstrekken vanuit zijn eigen opvoedingsproject, gefundeerd op de be-geest-ering (het charisma, de innerlijke bewogenheid) en de uit-drukking ervan (de spiritualiteit, de levensstijl) van haar stichter, kanunnik Petrus-Jozef Triest.In zijn spoor willen Broeders van Liefde en hun vele medewerkers en medewerksters 'In Liefde bewogen' onderwijs én opvoeding geven, jonge mensen inspireren, motiveren, oproepen en begeleiden. Dat is onze 'pedagogie van de caritas'.

Het schoolbestuur biedt hiervoor ondersteuning op religieus, pastoraal, pedagogisch, administratief, juridisch, financieel, materieel, logistiek en technisch vlak.

Meer informatie vind je hier.

 

Opvoedingsproject

Hoop, geloof en liefde: het zijn onze kernwoorden. Benieuwd hoe die in onze scholen voelbaar zijn?  Check hier even ons opvoedingsprojectvoor jouw zoon of dochter. 

Of bekijk hier de getuigenissen van enkele leerkrachten die werkzaam zijn in scholen van de Broeders van Liefde


Missie

Geïnspireerd en verbonden in beweging met mensen


Als groep Broeders van Liefde zijn we gepassioneerd door mensen.

We dromen van een samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen.

Dag na dag bouwen we hieraan mee in onderwijs, welzijn, zorg en werk.

We gaan met iedereen op pad met een open geest

en aan buitengewone vragen schenken we een bijzondere aandacht.

Telkens zoeken we mee naar passende antwoorden op concrete uitdagingen.

We gaan uit van ieders kracht, met oog voor ieders kwetsbaarheid.

We werken samen in dialoog, verbondenheid en vertrouwen.

Duurzaam engageren we ons met inzicht, expertise en passie.

Geloof, hoop en liefde zijn onze diepste drijfveren.

Daarin weten we ons verbonden met de bezieling van velen.


Engagementsverklaring
Samen op pad


Als medewerkers en leden van de groep Broeders van Liefde

engageren we ons ertoe de missie waar te maken

elk in onze opdracht, in leiderschap en beleidsvoering.

Binnen teams op alle niveaus

streven we naar een noodzakelijk evenwicht

tussen inspiratie, mensen en resultaten,

in relatie met de omgeving en gericht op de toekomst.

Vanuit onze missie zetten we in het bijzonder in op

inspirerend, verbindend, coachend en mensgericht

engagement met een open geest.

 

Inspirerend

We laten ons inspireren en gaan met passie aan de slag.

Verbindend

We staan open voor ieders inbreng en engageren ons in dialoog.

Coachend

We zijn geboeid door ieders kracht en stimuleren elkaars talenten.

Mensgericht

We geven ons vertrouwen en bouwen samen aan een zinvolle plek voor iedereen.

Open geest

We houden onze oren en ogen open en zijn niet bang om visionair buiten de lijntjes te kleuren.


Geïnspireerd en verbonden

met velen

 

Als groep zijn we deelgenoot van een beweging met stevige en diepe wortels.

De organisatie is gegroeid in de schoot van de congregatie Broeders van Liefde.

Velen gaven en geven hier in beweging met mensen het beste van zichzelf.

-          Bewogen door het lot van gekwetste mensen  bracht de Gentse stichter Petrus Jozef Triest (1760-1836) vrouwen en mannen in beweging om hen te bevrijden uit een mensonwaardig bestaan en menswording te bevorderen.

-          In die concrete en daadwerkelijke zorg liet hij zich inspireren door Vincent Depaul (1581-1660). Vanuit een liefdevolle grondhouding toonde hij een radicale inzet voor de waardigheid van elke mens.

-          Beiden waren op hun beurt beïnvloed door François de Sales (1567-1622). Die nodigde iedereen uit tot een aandachtig spiritueel leven, toegewijd en concreet, hier en nu: ‘in deze tijd en voor deze tijd’.

-          Alle drie vonden zij inspiratie bij de bewegingen van de Middelnederlandse mystiek (14de) en de Moderne Devotie (15de). De focus lag daar op een persoonlijke spiritualiteit in verbondenheid met elkaar en met de wereld.

 

In het spoor van deze figuren en bewegingen en van vele anderen voor en na hen

die handen en voeten wilden geven aan Jezus’ droom van het Rijk Gods

bewegen wij vandaag mee op de golven van een gedeelde grondstroom.

Die grondstroom leeft overal waar mensen:

-          zich laten bewegen door het lot van andere mensen en de concrete noden van hun tijd,

-          vanuit die bewogenheid in beweging komen en daar diepe levensvoldoening in ervaren,

-          zich met hart en ziel voor mensen inzetten en zich daarin ook blijvend laten boeien.

Die grondstroom herkennen we vandaag in mensen:

-          die binnen hun context dynamisch en creatief inspelen op concrete noden en uitdagingen,

-          die zo in een evangelische geest steeds weer bewust  afstemmen op wat er ultiem echt toe doet

-          en zich daarin laten inspireren door het onverwacht nieuwe dat zich telkens weer aandient.