Identiteitsverklaring

Wat willen we met onze leerlingen
en met ons onderwijs bereiken?


Kwaliteitsonderwijs

Ons christelijk geïnspireerd onderwijs stelt zich tot doel onze leerlingen tot kritische en menslievende volwassenen te vormen.
Essentieel is dat onze leerlingen leren samenwerken en dat ze met een ruime blik de medemens en de wereld benaderen.
Naast een optimale kennisoverdracht en kennisconstructie, staat het bijbrengen van passende attitudes, competenties en vaardigheden, die de leerlingen degelijk op het hoger onderwijs voorbereiden, centraal.

De persoonlijkheidsvorming en het willen leven met een doel voor ogen worden mee gerealiseerd door een variatie in de werkvorm en door de ICT-integratie.
We benadrukken dat leerlingen best kwaliteitsonderwijs in eigen gemeente of dicht bij huis volgen.

 

Leerlinggerichte werkwijze


We stellen de leerlinggerichte realisatie van de leerplannen en de evenwaardigheid van alle studierichtingen centraal, met bijzondere aandacht voor ondersteuning van zwakkere en uitdaging van sterkere leerlingen.

Door een leerlingenbegeleiding op maat, door een passende schoolloopbaanbegeleiding en door een begeleiding bij het (leren) leren, wakkeren we de motivatie van onze leerlingen aan.
Door de realisatie van kwaliteitsvolle projecten, seminaries, stages en GIP in goed uitgeruste vaklokalen, verhogen we de zin tot leren bij onze leerlingen.
Onze ééndaagse en meerdaagse studiereizen en vormingsdagen verruimen de horizon van onze leerlingen.

Lerende gemeenschap


We vormen met alle onderwijspartners één grote lerende en levende gemeenschap, waarin dank zij de inzet van een toegewijd en gekwalificeerd personeel, de zorgcultuur voor leerlingen en leerkrachten in al onze handelingen is ingebouwd.

Door de nadruk op veranderingsmanagement en door bijzondere aandacht voor voortdurende nascholing van de hele personeelsgroep, hebben we aandacht voor  maatschappelijke evoluties.

Participatie


In onze school heerst en rustig en passend onderwijsklimaat, waarin met leerlingen echt rekening wordt gehouden.
Door teamwork en overleg, door werkgroepen voor leerlingen en leerkrachten en door een goede werking van de wettelijke en schooleigen participatieorganen, groeit Sint-Michiel voor alle onderwijspartners uit als THE PLACE TO BE waar talent groeit en bloeit.