Mini-ondernemen op Sint-Michiel

Naast aandacht voor kennis en vaardigheden wil Sint-Michiel volop inzetten op het ontwikkelen van competenties en attitudes bij onze leerlingen. We werken daarom vaak met projectmatig onderwijs.

Woord van de week

Lees hier wat er allemaal gebeurt op onze school in de loop van de week naast de gewone lessen.

Sint-Michiel geeft er een lap(t)op!

Vanaf schooljaar 2018-2019 starten we in het derde en vierde jaar met ons laptopproject.

Oud-leerlingenavond

Oud-leerlingenbond ViMich is op zoek naar jullie e-mailadressen.

De toekomst is groen

Wie dit schooljaar op de speelplaats van de Bovenbouw was, heeft het vast gemerkt…


Sint Michiel

De middenschool Sint-Michiel in Leopoldsburg biedt secundair onderwijs aan in de A-stroom en B-stroom aan leerlingen van het eerste en tweede middelbaar. Sint-Michiel Bovenbouw (de tweede en derde graad) biedt zowel ASO-, BSO- als TSO-richtingen aan.