Sint-Michiel

Reglementering inschrijvingen - voorrangsperiodes

Nieuwe inschrijvingen in een school zijn onderhevig aan de bepalingen van het inschrijvingsdecreet. Dit decreet regelt de inschrijvingen volgens voorrangsperiodes.

Voorrangsperiode voor inschrijvingen in het 1ste jaar van de 1ste graad in SO Sint-Michiel:

09 maart 2015 t.e.m. 20 maart 2015

  • Broers en zussen van leerlingen van onze school.
  • Kinderen van personeelsleden.

 

23 maart 2015 t.e.m. 03 april 2015

  • Volgens contingent indicatorleerling (IND) en niet-indicatorleerling (nIND)
Wat zijn indicatorleerlingen ?
  • Kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage;
  • Kinderen die geplaatst zijn;
  • Kinderen van rondreizende ouders;
  • Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van zesde jaar secundair onderwijs.
De andere leerlingen zijn niet-indicatorleerlingen.

De school legt op voorhand vast hoeveel plaatsen ze reserveert voor indicatorleerlingen en hoeveel voor niet-indicatorleerlingen. Op die manier wordt er naar een sociale mix gestreefd: leerlingen uit alle soort gezinnen krijgen een plaats op de school.

Voor onze school betekent dit:

Eerste leerjaar A: 116 leerlingen

Eerste leerjaar B: 14 leerlingen

Vanaf 20 april 2015

  • Vrije inschrijvingen in alle jaren van alle graden.
  • Meer informatie vind je terug op de website van het Ministerie van Onderwijs 'Inschrijven in een school'
  • Voor meer informatie, neem contact op met de school